Het ontstaan van kerstmis

Geplaatst op: 01-05-2013

De Germanen vierden rond december hun eigen midwinter- of julfeesten. Deze duurden precies dertien dagen en twaalf nachten en werden gevierd van 24 december tot 6 januari. De Germanen aten en dronken dan bijzonder veel en maakten uitvoerig veel lawaai. Deze midwinterfeesten waren dan ook bedoeld om boze geesten weg te jagen. Vreugdevuren werden ontstoken en er werden brandoffers gebracht aan goden en doden. Aan hun huizen hingen de Germanen dennentakken om ook heksen weg te jagen. Romeinen en Egyptenaren vierden ook hun feest van het licht op hetzelfde moment.

Datum voor Kerstmis

In de 4e eeuw  werd onder leiding van Keizer Constantijn I besloten dat de geboortedag van Jezus Christus op 25 december zou vallen. Dit om in het gehele Romeinse Rijk overeenstemming te bereiken over Kerstmis. In Griekenland en Egypte werden toendertijd al de Zonnegod vereerd zo dus ook de Germaanse midwinterfeesten. Dit klinkt tot sinds vandaag de dag nog na. Christus wordt ook wel het Licht van de Wereld genoemd. Kerstmis werd dus sinds het besluit van Constantijn I gevierd op hetzelfde moment in het gehele Rijk.

Kerstmis nu

Met Kerstmis hebben de meeste mensen nog altijd de kerstboom in de huiskamer staan. Dit is nog steeds een dennenboom met lichtjes en andere versieringen. De kerstboom is een overblijfsel van de Germanen. Ook winkelstraten en openbare gelegenheden zijn voorzien van versieringen. Veel mensen vieren op 24 december Kerstavond, op 25 december Eerste Kerstdag en op 26 december Tweede Kerstdag. Het feest wordt gevierd met vrienden en familie en daarbij wordt er vooral veel gegeten en gedronken.

Inpak tips

Met kerstmis staat het samenzijn centraal, maar natuurlijk ook de prachtige cadeaus die je ontvangt tijdens de ker

De Kerstpakketten trends van dit jaar

Uit traditioneel oogpunt gezien vinden we het kerstpakket alleen terug op boerderijen en andere agrarische onderne